Vårt fokus är din affär
Vårt fokus är din affär

“…offers rapid understanding of clients’ business needs.” (Chambers Europe)

Välkommen

Skierfe Advokatfirma KB är en oberoende advokatbyrå med tydligt fokus mot fastighetsbranschen och hotellrelaterad juridik. Vi tillhandahåller rådgivning till fastighetsägare och investerare vid genomförandet av transaktioner och projekt avseende fastigheter eller fastighetsägande bolag samt vid löpande förvaltning.

Skierfe startade sin verksamhet den 1 januari 2015 och har kontor på Biblioteksgatan 11 i hjärtat av Stockholm. Skierfes medarbetare har en stark passion för hotell och att arbeta med fastighetsaffärer. Vi företräder ledande svenska och utländska aktörer inom hotellfastigheter, fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och transaktioner. Ett tydligt vägval vi gjort är att vi företräder hotellfastighetsägare och inte någon av de större hotelloperatörsbolagen.

 

Vår vision är att vara ledande i Sverige inom de områden vi är verksamma. För att nå dit arbetar vi nära våra klienter med stort fokus på deras verksamheter och branscher.

Vi vågar göra saker annorlunda

Nyheter

  2021

 • 1 JUNI – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv av ca 93,33 % av aktierna i Järntorget Byggintressenter AB. Förvärvet sker till ett värde motsvarande ca 1,7 Mdkr för samtliga aktier i Järntorget.

 • 1 JUNI – Skierfe biträder Gillesvik Fastigheter AB vid förvärv av fastigheterna Skå Väsby 4:3 och Skå Väsby 4:5 belägna på Färingsö i Ekerö kommun.

 • 12 MAJ – Skierfe biträder Artis Fastigheter AB vid överlåtelse av aktierna i Mjölby Retailfastigheter AB och därigenom indirekt tre nybyggda handelsfastigheter belägna i Mjölby, Ljungby och Mariestad till ABG Fastena. Transaktionen baseras på ett totalt portföljvärde om cirka 120 miljoner kronor.

 • 10 MAJ – Skierfe välkomnar Josefine Söderman till byrån.

 • 21 APRIL – Skierfe biträder RO Properties AB vid bildandet av joint venture avseende utveckling av en fastighet på Värmdö. Planprocess pågår och fastigheten planeras att bebyggas med bostäder.

 • 31 MARS – Skierfe biträder Havsstigen Investments vid försäljningen av kontorsfastigheten Bacchus 1, belägen på Skeppsbron i Stockholm, till Brovalvet Förvaltnings AB.

 • 25 MARS – Skierfe biträder Stabbesteinen Holding AB vid överlåtelse av en lager- och logistikanläggning i Malmö på fastigheten Malmö Flygstationen 1 till Swedish Logistic Property.

 • 24 MARS – Skierfe biträder ALM Småa Bostad vid försäljningen av 34 bostadstomter i området Skölsta, Uppsala, till bostadsutvecklaren OBOS.

 • 10 MARS – Skierfe biträder Aros Bostad vid tecknande av avtal för förvärv av ett nytt bostadsutvecklingsprojekt i Bälinge, Uppsala kommun, omfattande cirka 60 byggrätter

 • 1 MARS – Skierfe flyttar till nya fräscha lokaler på Biblioteksgatan 11.

 • 16 FEBRUARI – Skierfe biträder Träbyn Invest AB vid överlåtelse av fastigheten Jönköping Vikingen 1 till Studentbostäder i Sverige AB (publ), där 349 nyckelfärdiga studentbostäder med gemensamma utrymmen kommer att utvecklas och beräknas färdigställas i etapper under 2021 - 2022.

 • 5 FEBRUARI – Skierfe biträder Nybrofast AB vid bildandet av joint venture avseende utveckling av fastighet belägen i Eskilstuna kommun

 • 21 JANUARI – Skierfe biträder Malmegårds Fastighets AB vid förvärv av byggrätt från Stiftelsen Stora Sköndal.

 • 11 JANUARI – Skierfe välkomnar Sanela Begovic till byrån.

 • 2020

 • 17 DECEMBER – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling vid förvärv och etablering av JV med Frentab avseende bostadsutvecklingsprojekt omfattande sex fastigheter i Snättringe, Huddinge kommun

 • 1 DECEMBER – Skierfe välkomnar Ismet Logo till byrån.

 • 20 NOVEMBER – Skierfe biträder investerarkollektiv vid överlåtelse av byggrätt om ca 14 000 kvm ljus BTA/160 bostadsrättslägenheter i centrala Sollentuna till OBOS Nya Hem.

 • 4 NOVEMBER – Skierfe biträder ALM Equity vid bildandet av Svenska Nyttobostäder inför marknadsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market. Inför marknadsnoteringen har Svenska Nyttobostäder tecknat bindande förvärvsavtal för fastigheter till förvaltning om totalt 11,8 miljarder kronor. 21% av fastigheterna är färdigställda, 21% är i produktion och 58% ska produktionstartas med färdigställande fram till år 2025. Affären innebär också att ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde om 6,8 miljarder kronor. Svenska Nyttobostäder kommer efter förvärven att äga cirka 5 800 bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm med förväntat driftnetto om cirka 600 miljoner kronor. Efter första handelsdagen uppgick Svenska Nyttobostäders börsvärde till nästan 7 miljarder kronor.

 • 3 NOVEMBER – Skierfe biträder Vasaparken vid förvärv av kontorsfastighet belägen på Kommendörsgatan i Stockholm.

 • 1 NOVEMBER – Skierfe välkomnar Victoria Vallin till byrån.

 • 22 OKTOBER – Skierfe biträder fem fastighetsägare i Stäket, Järfälla kommun vid joint venture avseende försäljning av byggrätter om cirka 9 000 kvm BTA.

 • 11 SEPTEMBER – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling AB vid tecknande av villkorade avtal avseende förvärv av två fastigheter i Vallentuna omfattande preliminärt 650 byggrätter.

 • 24 AUGUSTI – Skierfe biträder Aros Bostad vid förvärv av cirka 500 byggrätter i området Pampas – Ekelund i Solna av HSB Bostad. Aros Bostad och HSB Bostad ska utveckla den nya stadsdelen genom et gemensamt exploateringsbolag.

 • 2 JULI – Skierfe biträder Urban Properties och Linköpingsinvest i samband med finansiering av projektet Träbyn. Projektet avser uppförande av ca 350 studentbostäder vid Ekhagen i Jönköping och de första bostäderna planeras stå färdigställda under 2021. Skierfe har även tidigare biträtt vid tecknande av entreprenadavtal avseende projektet.

 • 1 JULI – Skierfe biträder Nils Ludvigsson Fastigheter vid försäljning av fastigheten Sågklingan 6 till SBB. På fastigheten avses uppföra ca 175 hyresrätter och ett äldreboende om 90 platser. Skierfe har inför försäljningen även biträtt i samband med tecknande av 25-årigt hyresavtal med Västerås kommun och tecknande av entreprenadavtal avseende uppförande av hyresrätterna.

 • 18 JUNI – Skierfe biträder Aros Bostad vid förvärv av fastigheterna Tråden 1 och 2 i Sundbyberg. Aros avser att utveckla cirka 180 bostäder inom fastigheterna.

 • 18 JUNI – Skierfe biträder Vasaparken vid förvärv av fastigheten Resåren 1 i Sollentuna. Fastigheten omfattar 8 500 kvm lokaler med en markyta på 46 000 kvm, som på sikt skulle kunna skapa byggrätter för exempelvis bostäder.

 • 8 JUNI – Skierfe biträder Vasaparken vid försäljning av Grinden 21 (”Daglivsfastigheten”) och Grinden 27 vid Fridhemsplan i Stockholm, med uthyrbar area om cirka 11 000 kvm exklusive garage. Lokalerna utgörs av dagligvaruhandel, service, restauranger, bostäder, hotell, kontor och garage.

 • 5 JUNI – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling AB vid förvärvet av byggrätter inom Fabriksparken om preliminärt 180 bostäder från Skandia Fastigheter AB.

 • 25 MAJ – Skierfe biträder RO Properties vid förvärv av BTH Bostad, som har tecknat flera markanvisningar med bostadsutvecklingsprojekt i Stockholmsområdet och Nynäshamn.

 • 23 MARS – Skierfe biträder RO Properties vid bildandet av joint venture avseende utveckling av en fastighet i Gustavsberg på Värmdö. Planprocess pågår och fastigheten planeras att bebyggas med hyresrätter och bostadsrätter.

 • 18 MARS – Skierfe biträder Aros Bostad vid tecknande av två entreprenadavtal (hus- och markarbeten) avseende 69 radhus i Aros projekt Milstena i Skarpäng, Täby.

 • 20 JANUARI – Skierfe biträder ALM Equity vid tecknande av ett nytt hotellhyresavtal på fastigheten Städet 11 i Södra Häggvik, Sollentuna. Avtalet löper i 20 år och omfattar cirka 400 hotellrum samt en restauranglokal. Det årliga driftnettot beräknas till cirka 26 mkr.

  2019

 • 30 DECEMBER – Skierfe biträder Småa vid avyttringen av ett utvecklat tomtområde i Uppsala, innefattande totalt 38 nya tomter för bostäder och skola, till OBOS.

 • 30 DECEMBER – Skierfe biträder Småa vid avyttringen av de 7 fastigheterna Fågelspindeln 1-7 i Hammarbyhöjden i Stockholm. Fastigheterna utgjorde en en av två etapper i Småas bostadsutvecklingsprojektet Vita Staden.

 • 18 DECEMBER – Skierfe biträder Andersson Company Fastighetsutveckling vid försäljningen av två hyresfastigheter i Enköping till K2A Knaust & Andersson Fastigheter. Fastigheterna omfattar två byggnader med totalt 140 lägenheter och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om sammanlagt 160 miljoner.

 • 10 DECEMBER – Skierfe biträder Magnolia Bostad vid tecknande av fyra 20-åriga hyresavtal med Borlänge kommun för en ny samhällsfastighet innehållande särskilt boende för äldre om 54 lägenheter, förskola, hemtjänst och dagverksamhet. Magnolia kommer även att uppföra 47 trygghetsbostäder på fastigheten. Totalt kommer fastigheten att omfatta cirka 7 700 kvm.

 • 4 DECEMBER – Skierfe biträder ALM Equity vid försäljning av 49,9 % av ALM Equitys utvecklingsprojekt Kista Square Garden till Klövern. Tillsammans ska ALM och Klövern utveckla drygt 1 000 bostäder samt kommersiella ytor om cirka 12 000 kvadratmeter.

 • 28 NOVEMBER – Skierfe biträder Stadsrum Fastigheter vid tecknande av avtal med Winn Hotel Group avseende ett uppförandet och förhyrningen av ett nytt Clarion Hotel i Södertälje. Hotellets yta kommer att bli cirka 8 600 kvadratmeter. Invigningen av det nya hotellet är planerad till hösten 2023.

 • 19 NOVEMBER - Skierfe biträder Vasaparken vid förvärv av byggrätter för bostadsbebyggelse i Tyresö från Sveab Fastigheter.

 • 15 NOVEMBER - Skierfe biträder Vasaparken vid förvärv av tomträtten till Blåkråkan 4 i Vasastan i Stockholm.

 • 3 OKTOBER – Skierfe biträder Magnolia Bostad vid tecknande av 20-årigt hyresavtal med Östersunds kommun avseende vård- och omsorgsboende om 80 lägenheter i centrala Östersund.

 • 6 SEPTEMBER – Skierfe biträder Nils Ludvigssons Fastigheter vid förvärv av fastigheten Sågklingan 6 i Västerås från HSB. Ludvigssons planerar att bygga cirka 200 hyresrätter på fastigheten.

 • 13 AUGUSTI – Skierfe biträder ALM Equity vid försäljning av 204 bostäder till Kopparnäset. Bostäderna ingår i projekt Lignum vid Telefonplan, Stockholm.

 • 1 JULI – Skierfe biträder Gillesvik Fastigheter vid försäljning av fastigheten Lidingö 6:103 (Blue Hotel) på Lidingö till Alecta.

 • 19 JUNI – Skierfe biträder Pandox AB (publ) vid försäljning av hotellbyggnaden som inrymmer Hotell Hasselbacken i Stockholm för en köpeskilling om 480 MSEK. Köparen är ett bolag inom POP House Sweden-koncernen.

 • 3 JUNI - Skierfe biträder Vasaparken vid förvärv av två fastigheter i Näsbypark, Täby kommun, från Profi samt etablering av ett JV mellan Vasaparken och SBB för vidareutveckling av fastigheterna.

 • 3 JUNI – Skierfe biträder Gillesvik Fastigheter vid förvärv av Viamare Real Propert AB och Sandhamn Seglarhotell AB där fastigheterna och rörelsen för Sandhamn Seglarhotell ingår.

 • 7 MARS – Skierfe biträder Aros Bostad vid förvärv och finansiering av Aros bostadsutvecklingsprojekt i Nockebyn, Bromma där Aros ska uppföra 51 bostäder fördelade på fem flerbostadshus och ett parhus.

 • 5 MARS – Skierfe biträder Serafim Fastigheter vid förvärv av fastigheterna Mopsen 1 i Sköndal samt Tillverkaren 3 och Arbetsledaren 1 i Södertälje av KopparCronan med en total uthyrningsbar area om ca 9 700 kvm.

 • 28 Februari – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling AB vid förvärv av nio fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Aros avsikt är att driva detaljplan för att vidareutveckla fastigheterna för bostäder.

 • 26 Februari – Skierfe biträder ALM Equity vid försäljning av 20 % av utvecklingsprojektet Södra Häggvik samt försäljning av 888 lägenheter till investerare för förvaltning till ett värde av ca 1 500 Mkr.

 • 1 Februari – Skierfe biträder Balder Fastighets AB vid förvärv av fastigheterna Muraren 9 och Basaren 1 i centrala Sundbyberg Från Lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Totalt omfattar affären 154 lägenheter och 41 lokaler till en sammanlagd köpeskilling om 440 miljoner kronor plus en byggrätt på 75 miljoner kronor.

 • 22 JANUARI – Skierfe biträder Vacse vid förvärv av Sernekes projekt nya Tingsrätten i Norrköping. Domstolsbyggnaden ska uppföras i fyra våningar med en yta om cirka 4 000 kvm.

 • 2018

 • 21 December – Skierfe biträder Aros Bostad vid förvärv av tre fastigheter i Skarpäng från Veidekke. Förvärvet omfattar totalt cirka 8800 kvm utvecklingsbar area.

 • 17 December – Skierfe biträder Stabbesteinen vid försäljning av tomträtterna Flyggodset 1 och 2 i Malmö till Fastpartner. Tomträtterna omfattar lokaler för förskola samt lager- och kontorsytor.

 • 3 December – Skierfe biträder Diös Fastigheter vid tecknande av hyres- och genomförandeavtal med Choice Hotels and Resort i Umeå avseende uppförandet av hotell under varumärket Clarion.

 • 22 November – Skierfe biträder ALM Equity AB vid försäljningen av 25% av ALM Equitys bostadsutvecklingsprojekt, Ingenting i Solna till investerare.

 • 1 November – Skierfe biträder ALM Equity vid försäljning av fastigheten Kvarngärdet 35:3 i Uppsala till Bergsporten, till ett underliggande fastighetsvärde om 31,2 miljoner kronor.

 • 23 Augusti – Skierfe biträder Vasaparken vid förvärv av fastigheten Stiftelsen 1 på Södermalm, som innefattar den kulturhistoriskt klassificerade byggnaden Oscar I:s minne.

 • 7 Juni – Skierfe biträder AMF Fastigheter vid försäljningen av tomträtten Jakob Mindre 5 i Stockholms city till Axfast.

 • 18 Maj – Skierfe biträder ALM Equity vid försäljningen av 50 procent av tre bostadsprojekt i Barkarbystaden, Rinkeby och Rönninge till Resona. Projekten omfattar totalt 327 lägenheter som kommer att förvaltas av ALM Equitys förvaltningsbolag. Värdet på de färdiga fastigheterna som förvaltningsobjekt är beräknat till 670 Mkr.

 • 3 Maj – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling vid tecknande av avtal med NCC om förvärv och utveckling av fastigheten Solna Herrjärva 1, med avsikt att utveckla bostäder med en total beräknad area om cirka 7 100 kvm ljus BTA.

 • 20 April – Skierfe biträder Alm Equity AB och Andersson Company Fastighetsutveckling vid försäljningen av Kvarnengallerian i Uppsala till Stadsrum Fastigheter.

 • 16 April – Skierfe biträder Regio Fastigheter vid förvärv av kontorsbyggnad i Långedrag i Göteborg, om ca 14 000 kvm, från Platzer.

 • 10 April – Skierfe biträder ALM Equity vid försäljningen av 36,25% av detaljplaneprojektet Archimedes i Ulfsunda till investerare för ett underliggande fastighetsvärde på 477 Mkr.

 • 28 Mars – Skierfe biträder Pandox AB (publ) vid avyttring av hotellfastigheten Hovmästaren 1 (Scandic Ferrum) i Kiruna för en köpeskilling om 286 MSEK. Köparen är det statliga gruvbolaget Loussavaara-Kiirunavaara AB (LKAB).

 • 8 Mars – Skierfe biträder Jernhusen vid försäljning av mark i Kristianstad, med pågående detaljplan för etablering av rättscentrum om ca 20 000 kvm.

 • 7 Mars – Skierfe biträder Alm Equity vid förvärvet av fastigheten Archimedes 1 i Bromma från Castellum. Fastigheten omfattar 18.000 kvadratmeter kontors- och industriytor men planeras att konverteras till bostäder. Köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling är beräknad till 285 miljoner kronor.

 • 18 Januari – Skierfe biträder Alm Equity och Svenska Nyttobostäder vid tecknandet av 10-årigt hyresavtal med Petter Stordalens investeringsbolag Strawberry Living avseende 487 nyproducerade lägenheter i Solna.

 • 2017

 • 12 December – Skierfe biträder Swedavia vid försäljning av fastighet på Stockholm Arlanda Airport där Nordens största flygplatshotell är under uppförande. Fastighetsvärdet uppgår till 1,3 miljarder kronor.

 • 13 November – Skierfe biträder Jernhusen vid försäljning av byggrätter för 300 bostäder vid Malmö Centralstation till HSB och Wästbygg.

 • 1 November – Skierfe välkomnar Andreas Jungermann till byrån.

 • 20 September – Skierfe biträder Jernhusen i komplext fastighetsutvecklingsprojekt i Växjö, där gamla stationsbyggnaden ersätts av ett nytt stadshus och med ny modern station i bottenvåning.

 • 1 September – Skierfe välkomnar Kajsa Westerdahl och Charlotta Edvinsson till byrån.

 • 28 Augusti – Skierfe flyttar in i nya fräscha lokaler på Stureplan 15.

 • 21 Juni – Skierfe biträder ALM Equity och Andersson Company Fastighetsutveckling vid avyttring av hyresbestånd i Uppsala innefattande 141 bostadslägenheter till Brf Njord genom ombildning. Fastighetsvärdet uppgick till 447 mkr.

 • 24 April – Skierfe biträder Villa Nest vid etablering av joint venture med Botrygg.

 • 31 Mars – Skierfe biträder JHCS Holding vid försäljning av fastighet i Enköping, på vilket JHCS Holding låter uppföra ett nytt vårdboende.

 • 10 Mars – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv, projektfinansiering och övriga frågor avseende genomförande av större bostadsutvecklingsprojekt vid Telefonplan. Projektet innefattar såväl konvertering av Ericssons gamla högkvarter utmed Essingeleden som nybyggnation.

 • 10 Mars – Skierfe biträder Vasaparken vid försäljning av fastigheten Tranbodarne 13 på Södermalm i Stockholm, mer känt som Sjömansinstitutet, till Atrium Ljungberg.

 • 29 februari – Skierfe biträder Kungsleden vid tecknande av hyres- och projektavtal avseende Nobis nya designhotell i Hagastaden, Stockholm.

 • 21 februari – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv av bostadsutvecklingsbolaget Småa från JM, HSB samt personal och tidigare anställda i Småa.

 • 3 februari – Skierfe biträder Vasakronan vid tecknande av hyres- och projektavtal avseende nytt hotell i kvarteret Platinan i Göteborg.

 • 2 februari – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv av tre fastigheter i Enköping Centrum, innefattande bl.a. Paus Galleria, från Hemfosa.

 • 18 januari – Skierfe biträder Pandox vid överlåtelse av sju hotellrörelser samt tecknande av sju nya hotellhyresavtal med Scandic.

 • 2016

 • 23 december – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv av byggrättsfastigheter på Telegrafberget i Nacka från HSB.

 • 8 december – Skierfe biträder Serafim Fastigheter avseende projektfinansiering av bostadsutvecklingsprojekt i Ursvik.

 • 7 december – Skierfe företräder Grandholm Fastigheter vid förvärv av bostadsutvecklingsprojekt innefattande flertalet fastigheter i Kalmarsand, Bålsta.

 • 21 september – Skierfe biträder Swedish Airport Infrastructure vid förvärv av kontors- och logistikfastighet på Landvetter flygplats från NA 2 Mixed.

 • 15 september – Skierfe biträder Magnus Öhmans Fastighetsförädling, som ägs av Magnus Öhman och Serafim Fastigheter, vid försäljning av byggrättsfastighet på Kvarnholmen, Nacka, till Genova.

 • 5 september – Skierfe biträder Castel Queen vid försäljning av tre kommersiella fastigheter i Uppsala och Eskilstuna till MaxFast Properties.

 • 30 augusti – Skierfe biträder Alecta vid försäljning av två kommersiella fastigheter i Göteborg till Samhällsbyggnadsbolaget.

 • 30 juni – Skierfe biträder Pandox vid förnyande och förlängning av 19 hotellhyresavtal med Scandic avseende hotell i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

 • 6 april – Skierfe biträder Maxus vid försäljning av byggrättsfastighet i Täby till Tobin Properties.

 • 31 mars – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv av del av fastigheten Städet 2 i södra Häggvik, Sollentuna, för utveckling av en ny stadsdel, innefattande bl.a. ca 1 200 bostäder. Skierfe biträder även ALM Equity i övriga frågor gällande finansiering och genomförandet av bostadsutvecklingsprojektet.

 • 22 mars – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling vid förvärv av två fastigheter i Tyresö för framtida bostadsutveckling.

 • 1 mars – Skierfe biträder Invesco Real Estate och Scius Partners vid försäljning av Mölnviks handelsområde på Värmdö till Aberdeen.

 • 25 februari – Skierfe biträder Jernhusen vid tecknande av hotellhyresavtal med Scandic avseende nya Scandic Contintental i Stockholm.

 • 16 februari – Skierfe biträder Pandox vid försäljning av åtta hotellfastigheter till Midstar.

 • 11 februari – Skierfe biträder JHCS Holding vid förvärv av fastigheten Södertälje Hantverkaren 2, för uppförande av nytt vårdboende, samt vid vidareförsäljning av fastigheten till Hemsö.

  2015

 • 18 december – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling vid förvärv av fastigheten Förmannen 1 i Täby för byggnation av ca 400 bostäder.

 • 15 oktober – Skierfe biträder KIAB Fastigheter vid förvärv av centrumfastigheten Heidenstams torg i Uppsala.

 • 1 oktober – Skierfe biträder Scandinavian Property Development Sweden och KIAB Förvaltning vid försäljning av den nyproducerade Willys-fastigheten i Tyresö till SPP Fastigheter.

 • 21 september – Skierfe biträder Skanska vid tecknande av hotellhyres- och projektavtal avseende nya Elite Hotell Hagaplan, Stockholm.

 • 25 augusti – Skierfe biträder Peab vid tecknande hotellhyres- och projektavtal med ESS avseende nytt destinationshotell intill Kokpunkten i Västerås.

 • 1 juni – Skierfe biträder Swedavia vid försäljning av en större portfölj med flygplatsfastigheter till Swedish Airport Infrastructure - ett joint venture-bolag som ägs till lika delar av Swedavia och Alecta. Skierfe biträdde även Swedavia vid etableringen av JV-strukturen.

 • 1 april – Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling vid förvärv av byggrättsfastighet vid Gröndal strand från NCC Boende.

 • 2 mars – Skierfe biträder Stena Fastigheter vid tecknande av nytt hotellhyres - och projektavtal med Scandic inför ombyggnationen av hotellet Sergel Plaza vid Brunkebergstorg.

 • 9 februari – Skierfe biträder ALM Equity vid projektfinansiering och övriga frågor vid genomförande av bostadsutvecklingsprojekt omfattande ca 490 lägenheter vid Ingentingskogen i Solna.

 • 9 januari – Skierfe biträder ALM Equity vid förvärv av tomträtten Skalholt 1 i Kista från Länsförsäkringar Liv och DNB Näringseiendom, i syfte att konvertera fastigheten till ca 750 nya bostäder med handel och service i markplan. Skierfe biträder även ALM Equity i övriga frågor gällande finansiering och genomförandet av bostadsutvecklingsprojektet.

Se fler nyheter >

Kundfokuserade rådgivare inom fastighetstransaktioner

Skierfe erbjuder kvalificerad transaktionsrådgivning till investerare och fastighetsägare. Våra uppdragsgivare utgörs bland annat av fastighetsbolag, hotellfastighetsbolag, fastighetsutvecklare, institutioner, fonder samt statliga bolag. Transaktionerna kan avse enskilda fastigheter, fastighetsbestånd, hotellportföljer, aktier i fastighetsbolag, byggrätter, eller rörelsefastigheter (sale-and-leaseback). Skierfes medarbetare har arbetat tillsammans som rådgivare i flera av de största affärerna som genomförts i Sverige under senare år.

Löpande rådgivning till fastighets- och hotellbranschen

Vi erbjuder löpande rådgivning inom alla legala frågor som förekommer vid ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter. Våra tjänster omfattar alla typer av avtal, projekt och fastighetstyper. Skierfe tillhandahåller dock inte rådgivning inom skatteområdet. Skierfe är ledande inom hotellrelaterad juridik och de avtal som förekommer under hela livscykeln för hotellprojekt.

 • Jörgen Sandquist

  E: jorgen.sandquist@skierfe.se
  T: +46 (0) 721 794 910

  Läs mer >

  Jörgen är specialiserad inom fastighetstransaktioner och har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling, fastighetsfinansiering och hotellfastigheter.

  "Jörgen Sandquist is a hugely experienced real estate practitioner. Sources are impressed with his “commercial and highly professional approach.”" (Chambers Europe)

  “Jörgen Sandquist is among the top real estate lawyers in Sweden” (Legal 500)

  Jörgen Sandquist offers “…rapid understanding of clients’ business needs.” (Chambers Europe)

  2015 Skierfe Advokatfirma, Partner
  2008 - 2014 Advokatfirman Lindahl, Partner och ansvarig för Lindahls fastighetsgrupp, Styrelseledamot Lindahl Stockholm 2014
  2004 - 2008 Falkenborn Advokatbyrå, Partner
  2003 - 2004 RBS Nordisk Renting
  2001 - 2003 Linklaters Advokatbyrå
  2000 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  1998 - 2001 Lagerlöf & Leman Advokatbyrå
  1996 - 1998 Foyen Advokatbyrå
  1994 - 1996 Notarietjänstgöring
  1994 Jur.kand. Uppsala University

 • Sanja Sjögren

  E: sanja.sjogren@skierfe.se
  T: +46 (0) 721 794 920

  Läs mer >

  Sanja är specialiserad inom hotellfastigheter, hyresrätt och fastighetstransaktioner.

  2015 Skierfe Advokatfirma, Partner
  2014 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  2012 - 2014 Advokatfirman Lindahl, Fastighetsgruppen
  2011 - 2012 Hovrättsfiskal
  2009 - 2011 Notarietjänstgöring
  2008 - 2009 Kilpatrick Stockton Advokat
  2008 Katholieke Universiteit Leuven, Belgien
  2008 Jur.kand. Uppsala universitet

 • Julia Skoog

  E: julia.skoog@skierfe.se
  T: +46 (0) 721 794 930

  Läs mer >

  Julia är specialiserad inom fastighetsrelaterade transaktioner, fastighetsutveckling, företagsöverlåtelser och bolagsrätt.

  2015 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  2015 Skierfe Advokatfirma, Partner
  2011 - 2014 Advokatfirman Lindahl
  2011 Juristexamen Stockholms universitet

 • Salomon Nutti

  E: salomon.nutti@skierfe.se
  T: +46 (0) 721 794 940

  Läs mer >

  Salomon är specialiserad inom fastighetstransaktioner, bolagsrätt, hyresrätt och hotellfrågor.

  2015 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  2015 Skierfe Advokatfirma, Partner
  2012 - 2014 Advokatfirman Lindahl
  2012 Juristexamen Umeå universitet
  2011 University of South Australia, Australien

 • Andreas Bülow (fd Jungermann)

  E: andreas.bulow@skierfe.se
  T: +46 (0) 721 794 736

  Läs mer >

  Andreas arbetar framförallt med fastighetsutveckling och entreprenadrätt.

  2019 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  2017 Skierfe Advokatfirma, Biträdande jurist
  2015 - 2017 Advokatbyrån Ranstam & Partners
  2015 Juristexamen Lunds Universitet

 • Victoria Vallin

  E: victoria.vallin@skierfe.se
  T: +46 (0) 725 381 012

  Läs mer >

  Victoria arbetar framförallt med fastighetsrelaterade frågor och fastighetstransaktioner.

  2020 Skierfe Advokatfirma
  2018 - 2020 Roschier Advokatbyrå
  2018 Juristexamen Umeå Universitet

 • Sanela Begovic

  E: sanela.begovic@skierfe.se
  T: +46 721 79 47 47

  Läs mer >

  Sanela arbetar i huvudsak med fastighetsutveckling, entreprenadrätt och tvistelösning

  2021 Skierfe Advokatfirma
  2020 Ledamot av Sveriges Advokatsambud
  2016-2020 Advokatfirman Lindahl
  2014-2015 Örebro tingsrätt, tingsnotarie
  2012-2013 Konsumentverket, jurist
  2013 Juristexamen Örebro universitet

 • Josefine Söderman

  E: josefine.soderman@skierfe.se
  T: +46 730 96 48 37

  Läs mer >

  Josefine arbetar framförallt med bolagsrätt och fastighetsrelaterade frågor.

  2019-2021 Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
  2019 Juristexamen Stockholms Universitet
  2017-2019 Servando Bolag AB

 • Sebastian Massaro

  E: sebastian.massaro@skierfe.se
  T: +46 (0) 730 813 759

  Läs mer >

  Sebastian arbetar framförallt med fastighetsrelaterade frågor och fastighetstransaktioner.

  2021 Skierfe Advokatfirma
  2019-2021 Advokatfirman Lindahl
  2019 Juristexamen Örebro universitet

 • Jennifer Terry

  E: jennifer.terry@skierfe.se
  T: +46 (0) 721 794 737

  Läs mer >

  Jennifer arbetar framför allt med fastighetstransaktioner, fastighetsrelaterade frågor och hyresrätt.

  2022 Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
  2022 Skierfe Advokatfirma
  2018-2021 Hamilton Advokatbyrå / Advokatfirman Schjødt AS, filial Sverige
  2016-2018 Roschier Advokatbyrå
  2016 Juristexamen Örebro universitet

 • Engla Brithon

  E: engla.brithon@skierfe.se
  T: +46 (0) 72 209 81 80

  Läs mer >

  Engla arbetar som kontorsassistent.

  2022 Skierfe Advokatfirma

Är du intresserad av att jobba med oss?

Vi söker ständigt talangfulla personer med intresse för fastighetsbranschen och som vill bidra till byråns fortsatta utveckling.

Skicka gärna in en spontanansökan med cv och personligt brev till info@skierfe.se så hör vi av oss.

Kontor i Stockholm
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Visa karta

08–410 409 79
info@skierfe.se

Kommunikationer
Skierfe Advokatfirma har sin lokal i hjärtat av Stockholm på Biblioteksgatan 11.

Läs mer >

Allmänna villkor & Personuppgiftspolicy
Skierfe Advokatfirma KB