Hotel/Hospitality

Skierfe företräder löpande svenska och utländska investerare, utvecklare och långsiktiga ägare inom hotellfastigheter. Genom en lång erfarenhet av hotellfastigheter är vi vana att hantera samtliga typer av fastighetsrelaterade frågor som uppstår inom hotellsektorn, Vi bistår ägare av och utvecklare av hotellfastigheter i samband med förvärv och investeringar respektive genomförande av hotellprojekt.

Med vår expertis inom projektutveckling, finansiering och entreprenad kan vi bistå hotellutvecklare genom hela projektet, men med särskilt insikt i de branschspecifika frågor som ofta uppkommer under genomförande av hotellutvecklingsprojekt.

To top