OM OSS

Skierfe är en specialistbyrå med tydlig inriktning mot fastighetsbranschen. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetens hela livscykel avseende såväl finansiering och förvärv, som förvaltning, utveckling och försäljning.

Våra klienter består av svenska och utländska fastighetsbolag, fonder, investerare och fastighetsutvecklare. Med ambitionen att arbeta som ett sammansvetsat team där varje jurist har full förståelse för samtliga våra klienters verksamhet värderar vi långsiktiga klientrelationer. Vi överväger därför noga möjligheten att upprätthålla hög kvalitet och närvaro innan vi tar oss an nya klienter.

Spetskompetens och branschkunskap är ledord för oss. Inför varje nytt ärende utvärderar vi vilka specialistkunskaper som projektet kräver utöver de som vi kan erbjuda. Med ett väl utarbetat nätverk av jurister, skatterådgivare och finansiella rådgivare, bistår vi med att sätta samman och koordinera ett heltäckande specialistteam.

To top