Framgång i bygglovstvist

23 juni 2022

Skierfe har med framgång företrätt Urban Properties i Mark- och miljööverdomstolen avseende bygglov för flerbostadshus i Mariehäll, Bromma.

To top