Skierfe biträder ALM Equity i bildande av Svenska Nyttobostäder

4 november 2021

Skierfe har biträtt ALM Equity i bildandet av Svenska Nyttobostäder inför marknadsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market. Inför marknadsnoteringen har Svenska Nyttobostäder tecknat bindande förvärvsavtal för fastigheter till förvaltning om totalt 11,8 mdkr. 21% av fastigheterna är färdigställda, 21% är i produktion och 58% ska produktionstartas med färdigställande fram till år 2025.

Affären innebär också att ALM Småa Bostad ingår bindande försäljningsavtal om 3 400 bostäder till ett värde om 6,8 miljarder kronor. Svenska Nyttobostäder kommer efter förvärven att äga cirka 5 800 bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm med förväntat driftnetto om cirka 600 miljoner kronor.

Efter första handelsdagen uppgick Svenska Nyttobostäders börsvärde till nästan 7 miljarder kronor.

To top