Skierfe biträder Aros Bostad i försäljning av bostadsbestånd till Patrizia om 3,6 miljarder kronor

10 juni 2022

Skierfe har biträtt Aros Bostad i försäljning av bostadsbestånd till Patrizia. Beståndet innehåller 879 bostäder i Stockholmsområdet, med ett underliggande fastighetsvärde om ca 3,6 miljarder kronor.

Patrizia köper från Aros för hela 3,6 miljarder | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)

Aros Bostad avyttrar hyresrättsportfölj för cirka 3,6 miljarder kronor i årets största fastighetsaffär (di.se)

To top