Skierfe biträder Aros Bostad i förvärv av utvecklingsprojekt

10 mars 2021

Skierfe har biträtt Aros bostad i dess förvärv av ett bostadsutvecklingsprojekt beläget i Bälinge i Uppsala. Projektet omfattar ca 60 st. bostäder i blandad bebyggelse. Detaljplan förväntas vinna laga kraft Q4 2022.

To top