Skierfe biträder Artis Fastigheter AB vid överlåtelse till ABG Fastena

1 juni 2021

Skierfe har biträtt Artis Fastigheter AB vid överlåtelse av tre nybyggda handelsfastigheter i Mjölby, Ljungby och Mariestad till ABG Fastena, genom försäljning av samtliga aktier i Mjölby Retailfastigheter AB. Transaktionen baseras på ett totalt portföljvärde om cirka 120 miljoner kronor. Uthyrningsbar area på fastigheterna uppgår till ca 8 000 kvm.

To top