Skierfe biträder i affär avseende ca 500 lägenheter mellan Broskeppet och Klövern

20 maj 2022

Skierfe har biträtt Klövern vid förvärv av närmare 500 lägenheter från Broskeppet. Försäljningen genomfördes som en apportemission till ett värde om ca 1,2 miljarder kronor. Broskeppet blir genom återinvesteringen ägare i Klövern.

Nya Klövern köper bostäder för 1,2 miljarder | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)

To top