Skierfe biträder Vasaparken BOAB i forward funding-affär med NREP

22 december 2021

Skierfe har företrätt Vasaparken BOAB i överlåtelse av 211 byggstartade hyresrätter i centrala Tyresö till NREP. Affären genomfördes såsom en forward funding struktur.

NREP köper nytt bostadskvarter i Tyresö från Vasaparken | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)

To top