Skierfe biträder Vectura i förvärv från Greenvard

10 juni 2022

Skierfe har biträtt Vectura Fastigheter i dess förvärv av centrumfastigheten Hampulsen i Gustavsberg från Greenvard. Hamnpulsen omfattar primärvård, hälsa och service inom ett område om 11 400 kvm lokalyta.

To top