Skierfe företrädder Malmegårds vid förvärv byggrätt

21 december 2021

Skierfe har företrätt Malmegårds i samband med förvärv av fastighet vid Torbjörns Torg i Uppsala. Fastigheten innehåller byggrätt för bostäder och handel.

To top