Skierfe företräder ALM Equity vid bildande av nya Klövern

25 februari 2022

Skierfe har företrätt ALM Equity i samband med bildandet av nya Klövern tillsammans med Corem. Genom samgåendet bildar Corem och Alm Equity ett gemensamt förvaltningsbolag. Portföljen som tillförs det gemensamma bolaget genom transaktionen omfattar fastigheter och byggrätter om ca 10 miljarder kronor.

Corem och Alm bildar nytt bolag – namnet blir Klövern | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)

To top