Skierfe företräder Aros vid förvärv från NCC

3 november 2021

Skierfe har företrätt Aros vid förvärv av byggrätter motsvarande ca 190 nya bostäder i Solna från NCC. Projektet kommer att genomföras i två etapper med NCC som entreprenör. Fastigheten förvärvades för ett underliggande fastighetsvärde om 260 miljoner kronor.

To top