Skierfe företräder Aros vid tecknande av entreprenadavtal

20 februari 2023

Skierfe har företrätt Aros i samband med ingåendet av entreprenadavtal med NCC Building Sweden avseende uppförandet av 213 bostäder i kvarteret Femöringen i Solna. Byggstart planeras till första kvartalet 2023.

To top