Skierfe företräder Gillesvik i förvärv från Vasakronan

26 augusti 2022

Skierfe har företrätt Gillesvik i förvärv av fastigheten Kurland 11 i centrala Stockholm från Vasakronan till underliggande fastighetsvärde om 155 miljoner kronor.

To top