Skierfe företräder Pandox i försäljning av hotellfastighet

31 mars 2022

Skierfe har företrätt Pandox AB (Publ) i försäljning av hotellfastigheten Mora Hotell & Spa. Köpeskillingen baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 114 miljoner kronor. Köpare var Cibola Holding.

To top