Skierfe företräder Sigillet i hotellprojekt

20 december 2021

Skierfe har företrätt Sigillet i samband med förhandling av projektavtal och hyresavtal avseende Hotell Metropolis i Göteborg.

To top