Entreprenad

Entreprenadprojekt är ofta komplexa och involverar en mängd aktörer under en lång tidsperiod. Skierfe biträder i upprättande och förhandling av entreprenadavtal, administrativa föreskrifter och fasindelade partneringprojekt med utgångspunkt i byggbranschens standardavtal. Vi tillhandahåller ofta även skräddarsydda avtal anpassade för klientens särskilda verksamhet för att underlätta hanteringen av upphandlingsarbete inom dennes organisation.

Såväl forward funding transaktioner som andra typer av utvecklingsprojekt förutsätter god kunskap i entreprenadavtal, genomförande av byggprojekt samt upprättande av konsult- respektive projektledningsavtal. För att kunna möta samtliga sådana entreprenadrelaterade moment i såväl den inledande struktureringen av en transaktion som i avtalsupprättande och förhandling, skräddarsyr vi varje transaktionsteam med specialister inom entreprenadrätt.

Eftersom arbetsströmmarna inom entreprenadprojekt lever vidare långt efter upprättade entreprenadavtal, arbetar vi i nära samråd med våra klienter i form av löpande rådgivning avseende strategiska och avtalsrelaterade avvägande som uppkommer under en entreprenads genomförande såväl som efter dess färdigställande.

To top