Fastighetstransaktioner

Skierfe biträder löpande i fastighetstransaktioner, oavsett om de genomförs som fastighetstransaktion eller i bolagsform. Vi har lång erfarenhet av att bistå med rådgivning avseende förvärv, försäljningar, omstruktureringar och joint ventures, samt är ofta involverade i komplexa utvecklingsprojekt där vi kan biträda i projektets samtliga faser.

Vi är ofta anlitade i ett tidigt skede i transaktionen och kan därmed bidra med mervärde redan i struktureringsfasen i projekt. Med erfarenhet från fastighetstransaktioner i varierande former, ser vi till transaktionens hela livscykel och kan tillsammans med klienten utarbeta en effektiv försäljnings- och förvärvsstrategi.

Med vår storlek tillsammans med vår erfarenhet och kompetens inom transaktionsrådgivning,har vi kapacitet att sätta samman särskilt anpassade team inom alla typer av transaktioner, oavsett om det avser strategi- och strukturaffärer, återinvesteringar eller forward funding, respektive portfölj av fastigheter eller enstaka fastigheter.

To top