Finansiering

Skierfe har omfattande erfarenhet från att biträda klienter i finansiering av fastighetsprojekt och transaktioner. Vi företräder våra klienter i finansieringslösningar inom såväl förvärvs-, fastighets- som projektfinansiering, oavsett om det avser bankfinansiering eller mer komplexa finansieringsarrangemang.

Vi bistår regelbundet investerare, fastighetsutvecklare och kapitalpartners i finansieringsfrågor kopplade till utvecklingsprojekt. I syfte att säkra tillgång till erforderlig finansiering genom hela projektet hjälper vi ofta till i strukturering respektive genomförande av transaktioner, samt komplexa preferensaktiestrukturer i samband med joint ventures och liknande samarbetsprojekt.

To top