Fondstrukturer

Med teknisk kompetens, omfattande marknadserfarenhet och en tydlig inriktning mot fastighetssektorn erbjuder Skierfe rådgivning i samband med etablering av fondstrukturer vars underliggande tillgång är fastigheter. Vårt arbete innefattar såväl strukturering och drift som biträde vid fondens investeringar. Genom nära samarbete med rådgivare inom skatterätt, regelefterlevnad och finansiell rådgivning agerar vi ofta som projektledare för samtliga frågor som kan uppstå vid fondetablering och investeringar.

To top