Kommersiell hyresrätt

Skierfe har lång erfarenhet från kommersiell hyresrätt och företräder regelbundet klienter vid upprättande och förhandling av komplexa hyresavtal, omförhandlingar och uppsägningar. Vi biträder löpande våra klienter i alla typer av kommersiella hyresavtal inom olika segment såsom handel, kontor, industri, hotell m.m.

Genom att arbeta nära våra klienter i utvecklingsprojekt ger vi strategisk rådgivning vad avser omstruktureringar vid kommande ombyggnationer och rivningar. Vi tryggar även våra klienters framtida position genom att upprätta och förhandla hyresavtal som står sig genom hela projektet, oavsett oförutsedda förseningar eller andra oförutsedda risker som är förenade med fastighetsutveckling.

To top