Skierfe biträder ALM Equity AB (publ) i försäljning av 51 procent av aktierna i Klöver till NREP

3 juli 2023

Skierfe har biträtt ALM Equity (publ) i försäljningen av 51 procent av aktierna i Klövern till NREP. Övriga säljare i transaktionen var Corem Property Group och Broskeppet Bostad. Samtliga 51 procent således till ett värde om 2,5 miljarder kronor, varav ALM Equitys andel uppgick till 1,2 miljarder kronor.

Genom transaktionen investerar NREP ca 6,5 miljarder kronor i Klövern, vilket möjliggör färdigställandet av Klöverns projektportfolio om ca 24 000 bostäder och därmed dess ambition att bli ett av Sveriges ledande bostadsbolag.

To top