Skierfe biträder Alm Equity i försäljning till OBOS

24 mars 2021

Skierfe har biträtt Alm Equity i samband med försäljning av 34 bostadstomter i Skölsta i Uppsala till OBOS. Försäljningen skedde genom Alm Equitys dotterbolag Alm Småa Bostad såsom säljare. Fastigheten förvärvades ursprungligen 2016, och Alm Småa Bostad har därefter drivit detaljplan inom området.

To top