Skierfe biträder Aros Bostadsutveckling AB (publ) i förvärv från Skandia Fastigheter

27 juni 2023

Skierfe har biträtt Aros Bostadsutveckling AB (publ) i dess förvärv av fastigheten Blåslampan 1 i Sundbyberg från Skandia Fastigheter.

Förvärvet omfattar byggrätter för ca 180 lägenheter, fördelade över fyra huskroppar om 6-16 våningar, och utgör den tredje och sista etappen av projektet Fabriksparken i centrala Sundbyberg. Lägenheterna är fördelade över fyra huskroppar om 6-16 våningar, samt en gemensam gård och garage.  

To top