Skierfe företräder Gillesvik och Nescap

11 november 2021

Skierfe företrädde Gillesvik och Nescap vid avtal om förvärv av fastighet i Eskilstuna om cirka 25 000 kvm BOA när detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen medger byggnation av över 150 nya bostäder inom Borsökna i Eskilstuna.

To top