Skierfe företräder köpare vid förvärv av två fastigheter i centrala Linköping från Corem

10 juli 2023

Skierfe har företrätt köparna vid förvärvet av två fastigheter i centrala Linköping från Corem Property Group för ett underliggande fastighetsvärde om 240 mkr.

Fastigheterna, Brevduvan 20 och Dahlian 18, är belägna i centrala Linköping och omfattar en total uthyrbar area om ca 8 900 kvm för huvudsakligen kontor och handel. Fastigheternas totala hyresvärde uppgår till ca 19,2 mkr.

To top