Skierfe företräder Vectura i försäljning av 22 fastigheter

2 juni 2023

Skierfe har företrätt Vectura vid försäljningen av 22 fastigheter, inklusive 20 äldreboenden och två förskolor. Fastigheterna, som är belägna i 18 kommuner över hela Sverige, har en total uthyrningsbar yta på 99 500 kvadratmeter med en sammanlagd beräknad hyresintäkt för 2023 på 250 miljoner kronor. Affären genomfördes som bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om ca 5 miljarder och inkluderade ett utvecklingsprojekt avseende uppförande av äldreboende.

To top